Dotační projekty

Začátkem roku 2017 byl oficiálně schválen dotační projekt č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005425 s názvem Komplexní podnikové vzdělávání ve společnosti Rezidence RoSa s termínem realizace od 1.2.2017 do 31.1.2019 a je úspěšně realizován. Jeho cílem je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Díky realizaci projektu bude ve společnosti nastaven komplexní systém vzdělávání pro její stávající zaměstnance i pro všechny nově příchozí pracovníky.

bezplatna-linka
zavolame-vam
stahnete-si-brozuru