Etický kodex


" Není šedivých dnů. To jsou jen unavené oči, které nechtějí vidět jejich svátečnost. “ 
                                                                                                                       Jan Werich


Naším cílem je, aby všechny dny strávené v Rezidenci RoSa byly sváteční a smysluplné nejen pro 
klienty, ale pro všechny, kteří přijdou pobýt v Rezidenci.1) Respektujeme potřeby a jedinečnost každého klienta.

2) Zjišťujeme potřeby a zájmy každého klienta a snažíme se o zapojování do vhodných aktivit s cílem udržení dobré fyzické i psychické kondice.

3) Podporujeme všechny klienty v seberealizaci zachováním individuálních zájmů.

4) Poskytujeme péči s citovou podporou, s empatickým a laskavým přístupem.

5) Vytváříme prostředí, které je založeno na důvěře, respektování soukromí a právech každého jednotlivce.

6) Usilujeme o vytváření pozitivního a bezpečného prostředí.

7) Neposkytujeme důvěrné informace o našich klientech.

8) Snažíme se o propojení Rezidence RoSa s veřejným životem a o zajištění různých mezigeneračních aktivit.


bezplatna-linka
zavolame-vam
stahnete-si-brozuru