PRAHA PŘIPRAVILA STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

11. 03. 2013
Zdroj: Tisková zpráva Magistrátu hl. m. Prahy
Autor: Magistrát hl. m. Prahy
Datum uveřejnění: 19.2.2013


Zpráva ze 7. jednání Rady hl. m. Prahy 19. února 2013.

Rozvoj sociálních služeb, jejich kvalitu a financování má řešit vůbec první ucelený systém v této oblasti prostřednictvím Střednědobého plánu na léta 2013 – 2015. Pracovníci Magistrátu hl. m. Prahy tento podrobný materiál zpracovávali přes dva roky a vycházeli při jeho tvorbě zejména z potřeb Pražanů v oblasti sociální, zdravotnických služeb a protidrogové prevence.

„Dokument reflektuje zákonné požadavky, obsahuje ekonomickou analýzu, identifikuje potřeby a řeší způsob finančního zajištění,“ popisuje náměstek primátora pro sociální oblast a zdravotnictví Ivan Kabický (ODS) s tím, že po nedávném schválení koncepce bezdomovectví Rada hl. m. Prahy odsouhlasila další důležitý dokument.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území HMP reaguje na potřeby obyvatel hlavního města Prahy, reflektuje základní demografické trendy a vychází z předpokladu převodu finančních prostředků na poskytování sociálních služeb z národního rozpočtu na rozpočet krajský, v souvislosti s naplňováním zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. „Přizpůsobit financování k nově nastolenému trendu chce i hlavní město, které v tomto ohledu už začalo od roku 2011 navyšovat finanční prostředky na podporu sociálních služeb v rámci své grantové politiky. Od roku 2011, kdy byla na grantech uvolněna celková částka 85 milionů korun, se tato suma pro letošní rok vyšplhala na 125 milionů korun,“ upřesnil náměstek Kabický s tím, že Praha do oblasti sociálních služeb v tomto roce investuje přes miliardu korun.

Podle Kabického jsou hlavní strategické cíle plánu jasně formované, jde například o přesné definování základní sítě sociálních služeb na území hl. m. Prahy, kterou je nutné financovat. Dále vytvoření jednotného evidenčního systému pro poskytovatele sociálních služeb a transparentní metodiku financování základní sítě sociálních služeb. Střednědobý plán nastavuje i základní parametry spolupráce mezi Prahou a správními obvody (MČ 1 – 22) v oblasti plánování, podpory a financování sociálních služeb. Zaměřuje se také na podporu terénní a ambulantní služby sociální péče, která má umožnit občanům v nejvyšší možné míře trávit svůj život v přirozeném prostředí, jako například u seniorů či u osob se zdravotním postižením.

Na základě získaných analytických dat v rámci tvorby střednědobého plánu chce hlavní město postupně zároveň měnit jednoúčelovost pobytových sociálních služeb a podporovat procesy transformace v těchto zařízeních. „Důvodem je zajištění větší kvality a efektivnosti služeb. Na straně druhé účelověji vynakládat finanční prostředky města,“ doplnil náměstek Kabický. V rámci naplňování střednědobého plánu chce Praha podporovat i vybrané druhy služeb sociální prevence, které napomáhají osobám v překonání nepříznivé sociální situace a předcházejí šíření společensky nežádoucích jevů, jako jsou třeba oběti trestných činů, cizinci, bezdomovci.

Z dokumentu na základě analytických dat vyplývají také priority u vybraných cílových skupin uživatelů sociálních služeb - senioři, osoby se zdravotním postižením, rodina, děti a mládež v krizi, osoby v krizi a oběti trestných činů, cizinci a národnostní menšiny, osoby bez přístřeší a osob se závislostí - v návaznosti na konkrétní finanční zajištění. „Neobávám se říci, že střednědobý plán tak, jak je podrobně zpracovaný, je jedním z nejdůležitějších dokumentů v oblasti sociální politiky hlavního města,“ dodal Kabický.


odkaz na tiskovou zprávu:
http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/
praha_pripravila_strednedoby_plan.html
bezplatna-linka
zavolame-vam
stahnete-si-brozuru