POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY TÍSŇOVÉ PÉČE AREÍON (TPA) PROSTŘENICTVÍM PŘIPOJENÍ MOBILNÍHO TELEFONU.

  •  připojit je možné jakýkoli mobilní telefon, do kterého se uloží telefonní číslo ústředny na TPA (toto číslo se liší mobilního operátora – O2, T-mobile, Vodafone)
  •  uložení tohoto čísla provádí pracovník TPA na sociálním šetření u zájemce o službu (potenciálního uživatele)
  •  telefonní číslo uživatele se následně zapíše do programu na TPA společně s informacemi o uživateli, které jsou potřebné pro poskytování služby (viz níže)
  • uživatel pak v případě, kdy bude potřebovat pomoc stiskne jednoduše tísňové tlačítko na svém mobilním telefonu Aligator (pokud bude mít tento typ telefonu), nebo zavolá na předem uložený kontakt TPA ve svém telefonu -> na dispečink tak operátorkám přijde poplach, kde vyskočí karta s informacemi o uživateli a hlasově se spojí, aby mohly zjistit, v jaké situaci se uživatel nachází a zda potřebuje pomoc, případně jakou pomoc zorganizovat. Pomoc je pak zorganizována podle domluvy s uživatelem a podle situace, v níž se nachází. Zavolání pomoci je tak dostupné kdykoli a kdekoli (kde je pokrytí signálem zvoleného operátora)
  • pro připojení tohoto typu tísňového volání bychom doporučovali mobilní telefony Aligator, které jsou pro uživatele snadno ovladatelné a mají právě možnost přivolání pomoci stiskem tísňového tlačítka.
  •  Je také žádoucí, aby uživatel měl na SIM kartě, která bude vložena do mobilního telefonu, přes který bude možné zavolat si pomoc, PAUŠÁL (zkušenosti s kredity nemáme dobré, jelikož v případě, kdy není dostatek kreditu, uživatel nemá možnost se pomoci dovolat)

Tato služba je obsažena v základním balíčku služeb